हमारी साईट पर पधारने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद | यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमे जरुर बताये | Whatsapp +91-8329348903 Email Us manikamrup@gmail.com Service Available 24*7 Anytime Anywhere

Shiva Rudrashtakam lyrics in English

 Shiva Rudrashtakam

Namami- shamishan nirvan rupam,

Vibhum vyapakam brahmvedaswarupam,

Nijam nirgunam nirvikalpam nireeham,

Chidaakaash maakaashvaasam bhajeaham. 1.

 

Nirakar monkaar mulam tureeyam,

Giragyan gotitmeesham girisham,

Karalam Mahakal kaalam kripalam,

Gunagaar sansaar paaram natoaham. 2.

 

tusharadri sankaash gouram gambhiram,

manobhut kotiprabha shri shariram,

sphuranmouli kallolini chaaru ganga,

lasadbhaal baalendu kanthe bhujanga. 3.

 

chalatkundalam bhru sunetram vishaalam,

psannananam neelkantham dayaalam,

mrigadheesh charmambaram mundmaalam,

priyam shankar sarvnaatham bhajaami. 4.

 

prachandam prakrishtam pragalbham paresham,

akshndam ajam bhaanukoti prakasham,

trayah shul nirmulanam shulipaanim,

bhajeaham bhavaanipatim bhaavgamyam. 5.

 

kalaateet kalyan kalpaantkaari,

sada sajjananand data purari,

chidanand sandoh mohapahari,

prasid prasid prabho manmathaari. 6.

 

na yaavad umanaath padarvindam,

bhajam teeh loke pare va naraanaam,

na taavad sukham shaanti santaapnaasham,

prasid prabho sarv bhutadivaasam. 7.

 

na jaanaami yogam japam naiv pujaam,

natoaham sada sarvada shambhu tubhyam,

jarajanm duhkhough taatapymaanam,

prabho paahi aapannamamish shamobho. 8.

 

[ shlok ] rudrashtak midam proktam vipren hartoshaye,

ye pathanti nara bhaktya teshaam shambhu prasidati ||

 

[ iti shri shiva rudrashtakam sampurnam]

Comments